Sayın Kullanıcı, Storcell Web Sitesi'ne hoşgeldiniz.

Aşağıda belirtilen “Kullanım Şartları”, Storcell Web Sitesi’nin siz değerli Kullanıcı’larımıza sağladığı bilgi ve hizmetlerin sağlanmasına ilişkin hükümleri düzenlemektedir. Storcell Web Sitesini ziyaret eden ya da iletişim formunu dolduran her Kullanıcı, Kullanım Şartları’nda yer alan hükümleri okumuş ve kabul etmiş sayılacaktır.

 

KULLANIM ŞARTLARI

  • Web Sitesi’nde yayınlanan ve telif ve diğer fikrî ve sınaî mülkiyet hakları Gembox Teknoloji Girişimleri A.Ş (“Gembox”, “Şirket” veya “Driventure”) ve hissedarları ya da diğer üçüncü kişi ve kuruluşlara ait olan bütün yazılı, resimli, sesli, görsel, elektronik materyallerin her türlü hakları saklıdır. Bu materyallere Web Sitesi’nde yer verilmesi, bunların kullanımı ile ilgili olarak herhangi bir yetki, lisans ya da izin verildiği şeklinde yorumlanamaz. Şirket’in yazılı izni olmaksızın bu materyaller kopyalanamaz, yeniden üretilemez, çoğaltılamaz ya da herhangi bir şekilde kullanılamaz. Şirket, bu tür materyallerin (duvar kâğıdı, ekran koruyucu gibi) meslekî, ya da ticarî amaçlı olmadan kullanımı için kişisel bilgisayarlara kopyalanabilmesine izinler verebilir. Bu sitede yer alan materyaller ile ilgili fikrî ve sınaî mülkiyet haklarını ihlâl edecek şekildeki her türlü kullanım sonucu ortaya çıkabilecek yasal sorumluluk, ihlâlde bulunan Kullanıcı’ya aittir. 
  • Web Sitesi’nde yer alan her türlü içerik; bilgi, açıklama ve haber (kısaca “BİLGİ”) sadece tanıtım ve bilgi verme amaçlıdır. Kullanıcı, BİLGİ’leri referans alarak bir işlem veya başvuru yapmak niyetinde olduğunda, nihaî ve güvenilir bilgiyi Şirket ile iletişime geçerek temin etmekle yükümlü olduğunu kabul eder. Web Sitesi’nde yayınlanan bilgilerin doğruluğu ya da güncelliği konusunda hiçbir garanti ya da taahhüt verilmemektedir. Kullanıcı, bu BİLGİ’lere dayanarak yapabileceği işlemler bakımından Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder.
  • Şirket, kendi takdirinde olmak üzere sitenin içeriğini, Kullanıcı’lara sağlanan herhangi bir hizmeti dilediği zaman değiştirme ya da sona erdirme ve Storcell Web Sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini sistemlerinden silme hakkını saklı tutar. Web Sitesi’nin hatasız olması için her türlü tedbir alınmış olmakla birlikte, sitede mevcut ya da oluşabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir.
  • İletişim formunun doldurulmuş olması, Kullanıcı’ya herhangi bir hak vermez ya da Kullanıcı’ya herhangi bir uygulama ile ilgili kazanılmış hak iddiasında bulunma imkânı vermez. İlgili formlara eksik, yanlış ya da geçerli olmayan bilgiler girilmesi halinde, Şirket ve hissedarlarının kendi takdirlerinde olmak üzere Kullanıcı’ya sağlanabilecek imkânlar ile ilgili hak talebinde bulunulamaz. 
  • Web Sitesi’nin virüs, trojan ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir alınmış olmakla birlikte, nihaî güvenliğin sağlanması için Kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede Kullanıcı, Web Sitesi’ne girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder. 
  • Resmî makamlardan Kullanıcı’ya yönelik bir suç duyurusu ya da resmî soruşturma talebi gelmesi ve/veya Kullanıcı’nın Şirket sistemlerinin çalışmasına engel olacak ya da işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı yaptığının tespit edilmesi halinde, Şirket, Kullanıcı’nın kimlik bilgilerini araştırma ve yasal mercîlere bildirimde bulunma hakkına sahiptir. 
  • Kullanıcı’lar ile Şirket arasında ortaya çıkabilecek ihtilâflarda, Şirket elektronik kayıtları delil olarak kabul edilecektir. Bu tür ihtilâfların çözümünde İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacak ve ihtilâf Türkiye Cumhuriyeti Kanunlar’na göre çözülecektir. 
  • Storcell Web Sitesi, Kullanım Şartları’nın herhangi bir maddesini, bildirimde bulunmaksızın değiştirme, yenileme veya iptal etme hakkına sahiptir. Değiştirilen, yenilenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm Kullanıcı’lar bakımından hüküm ifâde edecektir.

  • Kullanıcı, Storcell Web Sitesi’ne girmekle yukarıda belirtilen şartları kabul etmiştir.
Shopping Cart